Hiển thị Photo Album với Jquery MicroGallery

MicroGallery jQuery Plugin được xây dựng từ một nhóm các hình ảnh với một vài tùy chọn. Nó cho phép chuyển đổi giữa các hình, xem hình ảnh một cái hiệu quả nhất. Chủ yếu là các plugin tiết kiệm không gian của bạn trong trang web.

Công ty chuyên thiet ke websitethiet ke webcong ty thiet ke web cho các doanh nghiệpv à các cửa hàng tư nhân